Lider du af smerter i ryggen?opbygning

GLA:D® Ryg er et behandlingstilbud til patienter med rygsmerter. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU. Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for be–handling af patienter med rygsmerter.

Uddannelse og træning

Holdtider: Mandag kl. 16-17 og onsdag kl. 15-16 . Kontakt klinikken for kommende holdstart. 

Indholdet af GLA:D® Ryg-forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandling og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere. 
Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, som de har. Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltageren lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre kan klare hverdagens krav.
Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføresryg photo med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. 
Både uddannelse og træning foregår i mindre grupper på 6-8 deltagere, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagerne og underviseren muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.