Hjemmebehandling i eget hjem

på plejehjem, specialskoler og andre steder efter nærmere aftale.

Behandling i eget hjem

Behandling i eget hjem

T-FYS er en privat fysioterapi klinik beliggende i Tølløse. Vi tilbyder behandling og/eller træning i eget hjem, plejehjem og specialskoler. Vi lægger vægt på høj faglighede og tager udgangspunkt i klientens ønsker, behov, mål og forudsætninger. Ved behov arbejder vi i tæt kontakt til pårørende og personale.
Vederlagsfri behandling

Vederlagsfri behandling

Langt de fleste af de patienter, der er berettiget til hjemmebehandling falder ind under den vederlagsfrie ordning. Dv. at behandlingen er gratis. Hvis ikke din diagnose hører ind under den vederlagsfrie ordning betales der almindelige takster for hjemmebehandling jvf. sygesikringens landsdækkende takster for fysioterapi i hjemmet.