hold

Holdbeskrivelse for henviste patienter.

Klik på nedennævnte overskrifter, og få en uddybende beskrivelse af vores forskellige hold.

FysioFlow

FysioFlow

tirsdag kl. 11:00-11.50
Fysioterapeut: Anna Sigh

Fysio Flow er en træningsform, hvor målet er at skabe bevægelighed i kroppen. Der arbejdes i enkle øvelser, hvor de lange baner af bindevæv i kroppen strækkes og mobiliseres. Træningen vil fokusere på hele kroppen, men hver træningsgang vil have et primært fokus, som derfor er skiftende fra gang til gang.

Hensyntagen holdtræning/Ostetporose

Hensyntagen holdtræning/Ostetporose

Det er i dag videnskabeligt dokumenteret, at folk med osteporose øger knogletætheden (knoglemængden) ved træning. Derfor tilbyder vi specialiseret træning for alle, der har lyst til motion, træning, udfordringer og socialt samvær. Træningen er individuelt tilpasset og med træningsøvelser, der især fokuserer på styrke, holdning, balance og faldforebyggende træning. Vi vil anvende forskellige redskaber som bolde, trampolin, måtter, stepbænke m.m. Herudover vil vi lave funktionelle øvelser (vægtbærende øvelser), som kan sammensættes til et program, som du kan lave derhjemme.

GLA:D KNÆ/HOFTE hold

GLA:D KNÆ/HOFTE hold

Målrettet træning og uddannelse til artrose (slidgigt) i KNÆ og/eller HOFTE

GLA:D bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis samt de nyeste kliniske retningslinjer og er baseret på et svensk projekt, der igennem 12 år har tilbudt specifik træning og undervisning og derved nedsat antallet af nye knæ og hofte operationer (knæ/hofte alloplastik). Træningen er for alle med smerter i knæ og hofte. I undervisningen indgår spørgeskema samt test. Der trænes to gange om ugen i ca. 1 time. Det tilrådes herudover, at patienterne træner en ekstra gang/uge ud fra et øvelsesprogram udstedt af fysioterapien. Maks 6-8 deltagere på holdet. Træningen har til formål at styrke muskulaturen omkring hofte og knæ, gøre leddene stabile og bedre bruskforholdet og ikke mindst på sigt reducere smerter. GLA:D forløbet består af:

 • En undersøgelse- og registreings konsultation samt test
 • En konsultation hvor træningsprogrammet gennemgåes og tilpasses den enkelte patient
 • En undervisningsdel (2 sessioner)
 • En 7 ugers specifik træningsforløb hvor der trænes to gange om ugen af 1 times varighed. Træningen foregår på hold.
 • Efter 3 måneder foretages en opfølgning via test og spørgeskema
 • Efter 12 mdr. sendes et elektronisk opføgningsskema via mail.
 • Læs mere om priser mm. under fanen GLA:D

GLA:D RYG hold

GLA:D RYG hold

Målrettet træning og uddannelse til artrose (slidgigt) i RYG

GLA:D® Ryg er et behandlingstilbud til patienter med rygsmerter. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU (Syddansk Universitet) og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter. Indholdet af GLA:D® Ryg-forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandling og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere. Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, som de har. Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltageren lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre kan klare hverdagens krav. Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. Deltagerne arbejder med at opnå større variation i ryggens bevægelser, så brug af ryggen bliver mindre ensidig og med at få tillid til at bevæge sig naturligt og frit. Både uddannelse og træning foregår i mindre grupper på 6-8 deltagere, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagere og underviser muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.

Fysio-Pilates/yoga

Fysio-Pilates/yoga

Træning som har til formål at styrke kroppen ved hjælp af kontrollerede bevægelser og stor fokus på bevægekvalitet. Træningen varieres fra gang til gang således at der den ene gang trænes uden remedier (store og små træningsbolde, elastikker mm.). Træningsformen er især velegnet til patienter med skulder-, nakke-, og rygproblemer. Patienter som er hypermobile eller blot ønsker en forbedret holdning, vil ligeledes have gavn af denne form for træning. Der trænes på små hold, hvilket gør det muligt at vejlede og korrigere individuelt under hele træningen. I træningen vil der inkluderes enkelte øvelser fra Yogaens verden, heriblandt en del stræk. Disse komplementerer den rygstabiliserende træning godt ved at strække i forkortede muskler, sene og fascievæv.

Ryghold med TRX (slyngetræning)

Ryghold med TRX (slyngetræning)

Slyngetræning adskiller sig fra den mere konventionelle træning ved at engagere flere led og muskler i bevægelserne. Træningen vil være en kombination af dynamiske bevægelser og statiske positioner og er velegnet til alle. Du træner på hold med maks 6-8 deltagere under supervision af en fysioterapeut eller en uddannet TRX instruktør. Alle patienterne vil blive tilgodeset på dette hold - lige fra patienten med et genoptræningsbehov, motionisten til elitesportsudøveren. Vi har fokus på følgende principper:

 • Styrke, stabilitet, fleksibilitet og balance i alle øvelser.
 • Funktionel træning – stor overførbarhed til dagligdags bevægelser.
 • Egen kropsvægt udgør vægtbelastningen.
 • Involvering af CORE muskulatur (muskelkorset omkring rygsøjle).

Udvidet Ryghold

Udvidet Ryghold

Vi træner med henblik på at give dig de bedste forudsætninger for at kunne styrke dig i at udføre fysiske og koordinationsmæssige krævende øvelser såvel som dagligdagsaktiviteter med en korrekt stabiliseret og beskyttet ryg. Stabiliserende øvelser er specifikke øvelser der styrker strukturerne omkring din rygsøjle. Øvelserne vil lære dig at få en bedre holdning og kontrol over din ryg og dermed over eventuelle smerter.

Neurologisk blandet hold /styrkehold

Neurologisk blandet hold /styrkehold

Her udarbejdes der et individuelt træningsprogram til dig udfra diagnose og behov. Programmet kan eventuelt indeholde en kombination af styrkeøvelser, som kan trænes i klinikkens træningsmaskiner og øvelser på gulv, stol mm. Træningsprogrammet gennemgåes hver gang du træner på holdet -under vejledning og korrektion af en fysioterapeut. Herudover vil der i træningen indgå individuelle og/eller fælles træningsøvelser med fokus på koordination, kondition og stabilitet. Der tages individuelle hensynstagen og det individuelle træningsprogram tilpasses hele tiden den enkeltes behov og niveau.

Parkinsonhold

Parkinsonhold

Holdet er for personer, som har fået konstateret parkinson. Træningen tager udgangspunkt i klinikske retningslinier på området samt den enkeltes behov. Der arbejdes især med styrke, balance, kondition, skridtlængde og på at øge patientens bevægelighed. Fysisk træning er godt til at modvirke fysiske følger/symptomer som muskelstivhed, skæv holdning og muskelsmerter.

Dans med Parkinson

Dans med Parkinson

Tag din familie eller venner med til Dans med Parkinson og oplev selv, hvor stor en forskel dans kan gøre for livsglæde og sundhed. Alle kan være med! Det kræver ingen særlige forudsætninger. Vi danser 1 gang om ugen og instruktøren er certificeret parkinson instruktør. Dans med Parkinson er et landsdækkende projekt støttet af TrygFonden. Projektet er baseret på nationale og internationale undersøgelser og der vil være en fysioterapeut tilknyttet forløbet, såfremt der opstår spørgsmål eller andre problemstillinger, hvor en fysioterapeut kan hjælpe. Projektet har fokus på at skabe livsglæde og det forener bevægelse, danseundervisning, musik, rytmik og motion. Den parkinsonramte vil typisk mærke bedring fysisk, mentalt og socialt, når de danser regelmæssigt. Eksempelvis oplever de parkinsonramte forbedringer i forhold til stivhed, stabilitet, bevægelse i hænder samt ansigtsudtryk. Derudover giver dansen en række positive effekter på det sociale liv, sundhed, kropsfølelse, mobilitet og gør de parkinsonramte bedre i stand til at udføre hverdagsaktiviteter. Den parkinson ramte vil inden forløbet skulle undersøges/testes af en fysioterapeut. Der er tale om funktionstest (rejse/sætte sig test, gangtest mm.). Der testes på ny efter 3-6 måneder for at vurdere effekt af træningen (dansen). Holdet er for personer, som har fået konstateret parkinson. Træningen tager udgangspunkt i klinikske retningslinier på området samt den enkeltes behov. Der arbejdes især med styrke, balance kondition og på at øge patientens bevægelighed. Fysisk træning er godt til at modvirke fysiske følger/symptomer som muskelstivhed, skæv holdning og muskelsmerter.

Balancehold

Balancehold

Holdet er for personer, som af den ene eller anden grund lider af problemer med balancen. På holdet trænes der bl.a. øvelser for balancesansen, synet, led og muskler. Dette er med til at øge kroppens stabilitet og dermed nedsætte risikoen for at falde. En god balance er en kombination af informationer fra synet, balancesansen (i det indre øre) samt informationer fra muskler og led.

Sclerose hold

Sclerose hold

Holdet er for personer, der har fået konstateret sclerose. Styrke- og udholdenhedstræning kan ofte udskyde yderligere funktionstab. På dette hold tages der derfor udgangspunkt i at få hele kroppen styrket kombineret med balance og bevægelighedsøvelser. Der tages individuelle hensyn under hele træningen.

Hjerte-Kol hold

Hjerte-Kol hold

10 uger, 2 sessioner/uge á 1 times varighed.

Sjov konditions- og styrketræning målrettet patienter med tidligere eller nuværende hjerte- samt KOL sygdom. Tilbuddet følger de nationale klinske retningslinjer for hjerte- og Kol træning og vil som udgangspunkt bestå af en blanding af fælles og individuel træning med supervision. Forud for opstart af træningnen udføres relevante test med henblik på opfølgning og løbende tilspasning af træningsprogrammet. Form: Træningn tilpasses den enkelte og foregår herefter på hold (maks 8 personer) under fysioterapeutisk vejledning. træning 2 gange om ugen, 10 uger i alt. Det tilrådes herudover, at patienterne træner en ekstra gang/uge ud fra et øvelses program udstedt af fysioterapien. OBS! Deltagerne skal inden opstart have en første konsultation med en fysioterapeut med henblik på udførsel af test samt samtale om træningsniveau.

Dynamisk stabilitet (ben og ryg)

Dynamisk stabilitet (ben og ryg)

Fredag kl. 11:00-11.50
Fysioterapeut: Anna Sigh

Fokus er på styrke og balance i ben og underkrop. Øvelserne vil veksle mellem at være hårde (styrketræning) og at være svære (stabilitetstræning), samt være en kombination af disse elementer. Øvelserne tilpasses den enkeltes niveau.